Liên hệ | Sitemap  
09/03/2019

Hội thể dục thể thao Làng 10/2/2016 đã nhận được hưởng ứng và tài trợ của nhiều gia đình. Làng Hoạch Thôn xin ghi nhận những sự tài trợ quý báu của các gia đình thông qua danh sách sau:

DANH SÁCH CÁC GIA ĐÌNH TÀI TRỢ THỂ DỤC THỂ THAO 10/2/2016

Tổng số tiền tài trợ của các gia đình được ghi nhận là 8.600.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com