Liên hệ | Sitemap  
09/03/2019

Chúc mừng năm mới, chào đón Tết Đinh Dậu, Làng Hoạch Thôn đã nhận được sự đóng góp của nhiều gia đình, cá nhân. Làng Hoạch Thôn xin ghi nhận những sự đóng góp quý báu của các gia đình, cá nhân thông qua danh sách sau:

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017

 

Tổng số tiền Công đức cho Làng được ghi nhận là 7.823.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com