Liên hệ | Sitemap  
15/04/2019

Nhằm hiện thực hóa việc trùng tu, tôn tạo giếng làng và nghè làng Hoạch Thôn hướng tới mục tiêu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp cho các thế hệ mai sau. Hiện nay, Ban chấp hành chi bộ thôn Hoạch Thôn đã nhận được sự ủng hộ của con em trong làng ở khắp mọi miền Tổ quốc để tôn tạo lại Đền nghè, Giếng làng và xây dựng khuôn viên xung quanh giếng. Cụ thể như sau: 

1. GĐ Anh LÊ ĐỨC NAM (Vợ chồng A Nam + Thủy): Công đức, ủng hộ 5.000.000 VNĐ 
https://www.facebook.com/hn201888 
https://www.facebook.com/hoangthi.thuy3694 

2. Lê Trường Giang: 5.000.000 VNĐ

https://www.facebook.com/letruong.giang.94

3. Lại Thành Long (Lành Phượng): 1.000.000 VNĐ
https://www.facebook.com/BK.Bo.Hoc 

4. GĐ Dương Tuyết: 1.000.000 VNĐ 

https://www.facebook.com/giap.lehuu.3 

5. Hoàng Anh Tuấn (Tuấn Oanh): 1.000.000 VNĐ 
https://www.facebook.com/rozonoa.zoro

https://www.facebook.com/phuongoanh036

6. Các cháu: Tường, Dung, Trang (Dũng Bắc): 500.000 VNĐ
https://www.facebook.com/manh.tuong.397 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004067843737
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004360111600 

7. Lê Thoa: 2.000.000 VNĐ 
 https://www.facebook.com/le.thoa.94009841 

8. Lê Oanh (Đài Loan): 2.000.000 VNĐ
 https://www.facebook.com/le.oanh.12139?__tn 

9. Huyen Thuc: 2.000.000 VNĐ 
https://www.facebook.com/huyen.thuc.144?__tn 

10. Nguyễn Văn Hải (Minh Soi): 1.500.00 0 VNĐ
https://www.facebook.com/kho.langtu.5243 

11. Xuyên Nga (Kon tum): 1.500.000 VNĐ

12. Ông Lê Văn Trãi: 1.500.000 VNĐ

13. Gia đình Viêm Tuyến: 1.000.000 VNĐ
https://www.facebook.com/hokcack.yeuem.507 
https://www.facebook.com/huu.tho.9889 

14. Anh Thận (Đăng Khí): 1.000.000 VNĐ 

15. Lê Trọng Vương: 1.000.000 VNĐ

16. Anh Thìn: 1.000.000 VNĐ

17. Anh Hưng Nhâm: 1.000.000 VNĐ

18. Chị Chanh Học: 1.000.000 VNĐ

19. Thanh Huynh: 1.000.000 VNĐ

20. Chị Huyền Nhàn: 1.000.000 VNĐ

21. Lê Thị Thảo (Macau): 1.000.000 VNĐ

22. GĐ Anh Huy Lan: 1.000.000 VNĐ

23. GĐ Anh Trung Hương: 1.000.000 VNĐ

24. Lê Trọng Thực: 1.000.000 VNĐ

25. Anh Hòa Truyền: 1.000.000 VNĐ

26. Anh Thanh Trúc: 1.000.000 VNĐ

https://www.facebook.com/tho.phucloc.714

27. Phạm Hiểu (Hải Phòng): 750.000 VNĐ
https://www.facebook.com/hieu.pham.5454

28. Lê Hồng Hiệu: 500.000 VNĐ

29. Lê Huy Trâm: 500.000 VNĐ

30. Trần Thị Nguyệt: 500.000 VNĐ

31. Anh Hùng Bang: 500.000 VNĐ

32. Chị Bắc Thảo: Biên Hòa: 500.000 VNĐ

33. Anh Đội (Đỉnh): 500.000 VNĐ

34. Anh Tuyên (Cảnh): 500.000 VNĐ

35. GĐ Chuẩn Mơ: 1.000.000 VNĐ

36. GĐ Vượng Tâm: 1.000.000 VNĐ

37. GĐ Tiến Hương: 1.000.000 VNĐ

38. GĐ Sáu Công: 1.000.000 VNĐ

39. Anh Lê Kiên (Kiểm): 2.000.000 VNĐ 

40. Dòng họ Lê Trọng: 5.000.000 VNĐ

41. Hội đồng hương làng Hoạch thôn khu vực phía Nam và Tây Nguyên: 10.000.000 VNĐ

 

TỔNG TIỀN CÔNG ĐỨC: 63.250.000 VNĐ
 

Mọi sự ủng hộ về mặt tài chính của các cá nhân và tập thể, xin vui lòng gửi tới tài khoản sau trước ngày 4/5/2019 tức ngày 30/3/2019 (âm lịch). 

Tên tài khoản: Hoàng Văn Hòa

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), chi nhánh Yên Định, Thanh Hóa

Số tài khoản: 3512205214107

SĐT: 0975.186.395


 


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com