Liên hệ | Sitemap  
Tin tức xã hội Tin tổng hợp
15/09/2019

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Yên Định đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa và tích cực gieo trồng cây vụ đông 2019 - 2020 theo kế hoạch

Đến hết ngày 10/9, huyện Yên Định đã thu hoạch được trên 50% trong tổng diện tích hơn 9.228,17 ha lúa vụ mùa, năng suất lúa ước đạt 61,5 tạ / 1 ha. Bện cạnh đó đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, tập trung tổ chức thực hiện phương án sản xuất vụ đông 2019 - 2020. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 5.000 ha cây mầu trở lên, trong đó cây ngô 1.800 ha trở lên; cây ớt 1000 ha trở lên; rau màu ngắn ngày 1.700 ha. Mở rộng vùng rau an toàn lên 46 ha và vùng sản xuất hành, tỏi trên 100 ha. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã gieo trồng được trên 1000 ha, đạt gần 22% kế hoạch. Một số xã đã thực hiện đạt từ 50% diện tích gieo trồng vụ đông 2019-2020 trở lên như: Yên Phú, Yên Giang, Định Liên, Yên Bái.

Hiện tại, huyện Yên Định đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực gieo trồng các loại cây màu theo hướng sản xuất cây trồng truyền thống và cây trồng mới có hiệu quả để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông kịp thời. Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm; chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng đảm bảo chất lượng, và nguồn nước tưới phục vụ nhân dân sản xuất.


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com