Liên hệ | Sitemap  
Thông tin làng Trưởng làng
04/03/2019

 TRƯỞNG LÀNG
THẾ HỆ CÁC TRƯỞNG LÀNG VÀ NHỮNG VIỆC LẦM ĐƯỢC

1. Giai đoạn trước 1945

Gồm các Lý trưởng:

- Ông Lê Văn Hiên: Sau bị quy địa chủ, cường hào, thuộc họ Lê Văn

- Ông Lê Trọng Viễn: Dòng họ Lê Trọng

- Ông Lê Văn Quạn: Dòng họ Lê Bá

Thành tựu của làng giai đoạn này:

- Xây dựng nghè thờ Thành Hoàng Làng vào năm vua Thành Thái trị vì năm thứ 10. Sau đó vài năm thì xây 3 gian phúc chỉ.

- Năm 1944 xây dựng 5 gian đình chung, hiện còn đến nay.

- Đào giếng làng phục vụ sinh hoạt dân làng. Làng đang có kế hoạch tu sửa giếng này.

2. Từ năm 1945 đến năm 1994

Trưởng làng

Năm 1945 ông Lê Văn Đức thuộc dòng họ Lê Văn là trường thôn, kiêm trưởng làng. Ông đảm nhiệm vai trò này cho thới khi làng thành lập hợp tác xã, có chủ nhiệm là người đứng đầu điều hành hoạt động của làng. Thời kỳ đó cứ một năm lại bầu chủ nhiệm một lần. Tiêu biểu trong giai đoạn này là các ông: Lê Trọng Mỡn, Lê Trọng Toản, Đoàn Văn Ngoan, Lê Trọng Thợn, Phạm Văn Xướng, Phạm Văn Sen, Lê Hồng Đào, Phạm Văn Tước, Lê Văn Tặng.

Thành tựu của làng:

Trong giai đoạn này chủ yếu làm ăn tập thể, xây dựng khu chăn nuôi tập trung, nhiều sân kho bãi để thu hoạch mùa màng, tập trung sức người, sức của cho kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tất cả các công trình bang gạch nung và vôi vữa. Do sự tàn phá của chiến tranh và thời gian, đến nay những công trình này không còn gì nữa.

3. Từ năm 1994 đến năm 1999

Trưởng thôn kiêm trưởng làng: Ông Trịnh Ngọc Chuẩn, sinh năm 1961, thuộc dòng họ Trịnh. Hiện này ông Chuẩn là chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp xã Định Tăng

Thành tựu của làng:

- Trong giai đoạn này dưới sự lãnh đạo của ông Chuẩn, làng đã mua sắm được 1 xe tang và cấp khối được 2 tuyến đường:

+ Đoạn đường từ nhà ông Lưỡng đi Thạch Đài

+ Đoạn đường từ nhà ông Nhàn đi nhà ông Khoa Sơn

4. Từ năm 2000 đến năm 2015

Trưởng thôn kiêm trưởng làng: Ông Lê Hồng Tơn, sinh năm 1956, thuộc dòng họ Lê Trọng.

Thành tựu của làng:

+ Đồn điền đổi thửa thành công lần 1 năm 2001, lần 2 năm 2006.

+ Ngoài đồng đắp được hơn 4500m đường nội đồng, đào được hơn 9000m mương tưới tiêu.

+ Nâng cấp đê Đồng Là hơn 18000 m3 vào các năm 2005 và 2007.

+ Lắp đặt 392 cống tưới tiêu các loại.

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tất cả các đường làng ngõ xóm, khoảng hơn 100 bóng đến từ năm 2006.

+ Hoàn thành bê tông hóa 100% đường ngõ trong làng năm 2007.

Xây dựng khu trung tâm văn hóa làng bao gồm:

+ Xây dựng đến thờ Thành Hoàng Làng năm 2011

+ Dựng bia công đức ghi nhận đóng góp của con cháu và các nhà hảo tâm

+ Tu sửa đình chung, làm nhà xe tang, xây cồng đền, tường rào

+ Ủi sân vận động, Ao cá làng, trồng vườn cây lấy gỗ cho làng

Tổng cộng trị giá hơn 1 tỷ đồng

5. Từ năm 2015 đến nay (2019)

Trưởng thôn kiêm trưởng làng: Ông Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1961, thuộc dòng họ Hoàng. Ông Hòa hiện cũng là bí thư chi bộ Hoạch Thôn nhiều năm liền.

Thành tựu của làng:

+ Đổ bê tông hơn 500m đường ngoài đồng

+ Đổ bê tông hơn 400 m đường trong làng

+ Xây dựng cổng và tường rào sân vận động năm 2017


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com